ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง

ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180

หมายเลขโทรศัพท์ 08-8762-6499

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2