title

ดูทั้งหมด
23/November/2019: ข่าวประชาสัมพันธ์
pots-image

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา แม่พริก-ศรีถ้อย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

22/September/2019: ข่าวประชาสัมพันธ์
pots-image

ประกาศผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

6/September/2019: ข่าวประชาสัมพันธ์
pots-image

ภาพกิจกรรม การเรียนรู้พืชท้องถิ่น และการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

20/June/2019: ข่าวประชาสัมพันธ์
pots-image

ประมวลภาพกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562

23/February/2019: ข่าวประชาสัมพันธ์
pots-image

โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเรียนรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

27/January/2019: ข่าวประชาสัมพันธ์
pots-image

กิจกรรม ทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก วันที่ 27 มกราคม 2562

31/October/2018: ข่าวประชาสัมพันธ์
pots-image

โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อำเภอแม่สรวย จ. เชียงราย ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2561

23/September/2018: ข่าวประชาสัมพันธ์
pots-image

ประกาศผลการแข่งขัน งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2